01.07.2014 (fot. Jarosław Bąk)

1 lipca 2014 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się piąte otwarte seminarium członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji działających na Politechnice Poznańskiej – tym razem poświęcone zastosowaniom wybranych metod sztucznej inteligencji w robotyce. Program seminarium obejmował wystąpienia dra inż. Dominika Beltera oraz dra hab. inż. Piotra Skrzypczyńskiego, prof. PP.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Zapraszamy na kolejną edycję seminarium, organizowanego przez grono członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji działających na Politechnice Poznańskiej, które odbędzie się 1 lipca 2014 (wtorek), początek o godzinie 15.00, sala L121, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.

W programie zaplanowano dwa wystąpienia:

  • dr inż. Dominik Belter: Wykorzystanie uczenia i optymalizacji metodami inteligencji maszynowej w systemie sterowania i planowania ruchu robotów kroczących
  • dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP: Nawigacja autonomiczna z punktu widzenia zagadnień informatyki.

Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

Przypominamy, że dr inż. Dominik Belter jest autorem rozprawy pt. "Gait control of the six-legged robot on a rough terrain using computational intelligence learning and optimization methods", promowanej przez prof. Piotra Skrzypczyńskiego. Praca ta zwyciężyła w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny sztucznej inteligencji w roku 2012. Wystąpienie dra Beltera będzie tematycznie związane z rozważaniami naukowymi przeprowadzonymi w ramach nagrodzonej rozprawy. Z kolei, referat prof. Skrzypczyńskiego dotyczyć będzie problematyki nawigacji, samolokalizacji oraz generowania modeli środowiska w robotyce i dziedzinach pokrewnych. W referacie zostaną poruszone zagadnienia z zakresu algorytmów percepcji maszynowej oraz uczenia maszynowego. Wystąpienie będzie miało charakter krótkiego studium przypadku (case study), opartego na przykładach prac prowadzonych w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej.

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie PSSI, w którym uczestniczyły 24 osoby.

Podczas zebrania miało miejsce wręczenie dyplomów laureatom wyróżnionym w Konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską. Osobiście dyplomy odebrali: dr inż. Dominik Belter z Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Piotr Andruszkiewicz z Politechniki Warszawskiej. Obaj laureaci wygłosili krótkie referaty prezentujące swoje osiągnięcia.

Następnie Prezes PSSI zaprezentował informacje dotyczące działalności PSSI w ostatnim roku oraz zdał sprawozdania Zarządu za okres całej kadencji, po czym Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu za okres kadencji. Jednogłośnie przyjęto również nowych kandydatów do Rady Naukowej, którzy byli rekomendowani przez Zarząd: prof. Romana Słowińskiego, prof. Krzysztofa Ciosa, prof. Leszka Rutkowskiego oraz prof. Antoniego Ligęzę.

W dalszej części zebrania Sekretarz PSSI przedstawił ordynację wyborczą wynikającą ze Statutu Stowarzyszenia po czym odbyły się wybory Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany dr hab. Grzegorz J. Nalepa, a członkami Zarządu zostali wybrani mgr inż. Krzysztof Kluza, prof. Antoni Ligęza, prof. Jerzy Stefanowski oraz prof. Ryszard Tadeusiewicz. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani prof. Marek Skomorowski, prof. Witold Kosiński oraz dr inż. Bartłomiej Śnieżyński. Na koniec zebrania odbyła się dyskusja dotycząca planowanych działań i rozwoju PSSI.

Więcej informacji dot. zebrania można znaleźć w sprawozdaniu z Walnego Zebrania.

05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)

5 czerwca oraz 28 czerwca 2013 r. na Politechnice Poznańskiej obyły się kolejne otwarte seminaria członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Trzecie seminarium poświęcone było tematyce reprezentacji semantyki, ontologiom oraz ich popularyzacji. W ramach czwartego seminarium prof. Bettina Berendt z grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven wygłosiła wykład zatytułowany „Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond”.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminariów.

Z inicjatywy poznańskich członków PSSI, w dniu 28 czerwca 2013 odbędzie się na Politechnice Poznańskiej otwarty wykład Prof. Bettiny Berendt z KU Leuven.

Prof. Bettina Berendt (http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/) należy do grupy grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven.

Wykład zatytułowany „Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond” odbędzie się o godz. 16:00 w sali CW 13 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2).

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 5 czerwca 2013 (środa), początek o godzinie 12.00, sala BT 121,
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.

Proponujemy dyskusję nad symbolicznymi metodami reprezentowania semantyki. W referatach wprowadzających przedstawimy ideę ujęcia symbolicznego oraz jedną z metodyk należących do tego nurtu („ontologia-po-raz-drugi”). Przedstawimy także koncepcję Sieci Semantycznej i Powiązanych Danych oraz aktualne trendy i problemy w ramach tzw. technologii semantycznych.

Plan seminarium:

Godzina
12:00–12:10 Otwarcie, prof. dr hab. inż Joanna Józefowska
12:10–13:30 Referaty wprowadzające:
Symboliczne metody reprezentowania semantyki
dr inż. Adam Meissner
Ontologia-po-raz-drugi© P.Garbacz, R.Trypuz. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej
dr inż. Jolanta Cybulka
„A little semantics goes a long way” - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy
dr inż. Agnieszka Ławrynowicz
13:30–13:45 Przerwa na kawę
13:45–14:30 Dyskusja uczestników seminarium
14:30 Podsumowanie

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

7 grudnia 2012 r. na Politechnice Poznańskiej obyło się drugie otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji – tym razem poświęcone modelom obliczeń inspirowanym obserwacją natury oraz ich przydatnością do rozwiązywania zadań sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym także przedstawiciele innych poznańskich uczelni oraz nowi członkowie PSSI.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PSSI do udziału w otwartym seminarium PSSI,
które odbędzie się dnia 7 grudnia 2012 (piątek) o godzinie 13.30 w sali BT 121 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań).

Program seminarium obejmuje dwa wystąpienia:

  1. dr inż. Maciej Komosiński: Algorytmy inspirowane naturą – przykłady i analogie.
  2. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw. PP: Inspiracje biologiczne w sztucznej inteligencji: błogosławieństwo czy przekleństwo?

oraz późniejszą dyskusję uczestników seminarium.

Chcemy podkreślić, że celem tego seminarium jest własnie dyskusja nad nowymi modelami obliczeń inspirowanymi obserwacja natury
oraz ich przydatnością do rozwiązywania wybranych zadań sztucznej inteligencji.

Informacje organizacyjne.

16 listopada 2012 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z inicjatywy grona krakowskich członków PSSI odbyło się otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, w tym członkowie PSSI z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji,
które odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dn. 16 listopada 2012 roku.

W czasie seminarium odbędą się m.in. prezentacje wyróżnionej oraz zwycięskiej pracy
w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską roku 2011 w dziedzinie Sztucznej Inteligencji,
jak również prezentacje kilku zespołów naukowych, prowadzących swe badania w dziedzinie SI.

Seminarium odbędzie się w sali 429 budynku C2 AGH. Planowana godzina rozpoczęcia: 14:15.

Szczegółowe informacje, jak dotrzeć na seminarium...

12 czerwca 2012 r. na Politechnice Poznańskiej obyło się pierwsze otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Seminarium zorganizowane zostało przez grono poznańskich członków PSSI: prof. Joannę Józefowską i prof. Jerzego Stefanowskiego z Wydziału Informatyki oraz dra Adama Meissnera, dra Pawła Misiorka i dra Andrzeja Szwabe z Wydziału Elektrycznego.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 12 czerwca 2012 (wtorek) o godzinie 12.00 w sali BT 121 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2).

Celem seminarium jest dyskusja nad współczesnymi nurtami badań w sztucznej inteligencji w kontekście 100 lecia urodzin Alana Turinga, jednego z pionierów informatyki oraz sztucznej inteligencji.

Plan seminarium:
Godzina
12:00 - 12:50 Otwarcie
Jerzy Stefanowski: „Alan Turing: wpływ na rozwój informatyki i sztucznej inteligencji
Jacek Martinek: „Aspekty etyczne sztucznej inteligencji
Dyskusja nt. wystąpień
Przerwa
13:00-14:00 Jolanta Cybulka, Adam Meissner: „Modelowanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem ontologii dobrze ufundowanych
Tomasz Łukaszewski, Joanna Józefowska, Agnieszka Ławrynowicz: „Ontologia wartości atrybutu jako przykład zastosowania semantyki w uczeniu maszynowym
Beata Jankowska: „Indukcja reguł z niepewnością
Dyskusja nt. wystąpień
Przerwa
14:10-15:20 Paweł Lubarski: „Ranking społeczny i ogólna teoria priorytetów
Jerzy Stefanowski: „Złożone systemy uczące się dla zmiennych środowisk
Andrzej Szwabe, Paweł Misiorek: „System rekomendacyjny jako system holistycznego wnioskowania o gustach
Dyskusja nt. wystąpień
Podsumowanie

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kontakt: tadeusz.janasiewicz@put.poznan.pl

  • pl/activities/seminaria.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1