Sprawozdanie z drugiego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

Potykacz (fot. T. Janasiewicz)Dnia 7 grudnia 2012 poznańscy członkowie i sympatycy PSSI zorganizowali kolejne otwarte seminarium – tym razem poświęcone modelom obliczeń inspirowanym obserwacją natury oraz ich przydatnością do rozwiązywania zadań sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym także przedstawiciele innych poznańskich uczelni oraz nowi członkowie PSSI.


Otwarcie (fot. T. Janasiewicz) Przedstawienie agendy (fot. T. Janasiewicz)

W zamyśle organizatorów, główną częścią seminarium powinna być dyskusja. Z tego powodu referaty, stanowiące wstęp do tej dyskusji, miały charakter przeglądowy i stawiały otwarte pytania dotyczące przede wszystkim celowości inspirowania się naturą w badaniach nad tzw. inteligencją obliczeniową. Po krótkim otwarciu seminarium, dokonanym przez kolegę Jerzego Stefanowskiego, dr inż. Maciej Komosiński wygłosił referat p.t. „Algorytmy inspirowane naturą – przykłady i analogie”. Prelegent zawarł w swym wystąpieniu nie tylko przegląd zastosowań metod inspirowanych obserwacjami natury, ale również osobiste uwagi na temat ryzyka nadinterpretacji wyników takich obserwacji oraz ograniczeń stosowalności niektórych z podejść prezentowanych w publikacjach. Następnie prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec w swoim referacie zatytułowanym „Inspiracje biologiczne w AI: błogosławieństwo czy przekleństwo?” przedstawił dwa wzajemnie przeciwstawne spojrzenia na problematykę, której poświęcono seminarium. Spojrzenie entuzjasty w polemiczny sposób zestawiono z punktem widzenia sceptyka podnoszącego np. problem niepewności wyników czy ograniczonej użyteczności aplikacyjnej tego typu metod.


Referaty:

Maciej Komosiński (fot. T. Janasiewicz) Maciej Komosiński: „Algorytmy inspirowane naturą - przykłady i analogie”, streszczenie, strona domowa prelegenta
Krzysztof Krawiec (fot. T. Janasiewicz) Krzysztof Krawiec: „Inspiracje biologiczne w AI: błogosławieństwo czy przekleństwo?”, streszczenie, strona domowa prelegenta


Po wystąpieniach rozpoczęła się ożywiona dyskusja, która podobnie jak w czerwcu, po zakończeniu części oficjalnej, przeniosła się w kuluary. Ponownie dało się dostrzec, że poznańscy członkowie i sympatycy PSSI bardzo cenią sobie możliwość bezpośredniej wymiany myśli w formule zaproponowanej przez organizatorów.

Po podsumowaniu wystąpień i dyskusji nastąpiła część organizacyjna poświęcona działalności PSSI – zarówno w Poznaniu, jak i prowadzonej na skalę ogólnopolską. Prof. Stefanowski przedstawił relację z seminarium PSSI, które miało miejsce w Krakowie 16 listopada. Następnie przedyskutowano kwestię organizacji przyszłorocznych seminariów PSSI organizowanych w Poznaniu. W zamierzeniu, mają one integrować poznańskie środowisko entuzjastów sztucznej inteligencji, dość zróżnicowane co do obszarów zainteresowań. Kolejne seminarium jest planowane na marzec 2013.

Organizatorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie i z entuzjazmem przyczyniły się do sprawnej organizacji i przeprowadzenia seminarium. Szczególnie dziękujemy Panu Tadeuszowi Janasiewiczowi, który nie tylko zadbał o przygotowanie plakatów i strony internetowej informującej o seminarium, ale również uwiecznił seminarium na zdjęciach.


Wprowadzenie do dyskusji (fot. T. Janasiewicz) Uczestnicy (fot. T. Janasiewicz) Pytania (fot. T. Janasiewicz) Dyskusja (fot. T. Janasiewicz) Uczestnicy (fot. T. Janasiewicz)

  • pl/activities/seminaria/poznan20121207.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1