Łukasiewicz - EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmuje się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją (AI/ML), analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Uczestniczy m.in. w tworzeniu Krajowego schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodnego z CommonCriteria. Współrealizuje także projekt przewidujący uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. W obszarze AI/ML instytut realizuje szereg prac i projektów B&R związanych z zagadnieniami: personalizacji leczenia, analizy danych klinicznych i genetycznych, zastosowaniami AI/ML w cyberbezpieczeństwie, diagnostyki maszyn i urządzeń, tworzeniem platform analitycznych do przetwarzania danych wrażliwych. Przykładami kluczowych projektów z obszaru AI/ML realizowanych w Instytucie są:

  • Zintegrowana Platforma Analityczna,
  • Szkieletowy system automatycznego tłumaczenia na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej,
  • Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną,
  • Projekt Childhood ALL in Poland (CALL-POL) - krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Specjaliści Łukasiewicz-EMAG uczestniczą również – jako eksperci – w przygotowaniu wyzwań i konkursów z zakresu AI/ML ogłaszanych na platformie GovTech.

  • pl/wspierajacy/emag.txt
  • ostatnio zmienione: 3 lat temu
  • przez kkutt