Rada Naukowa PSSI

Działalność Zarządu wspierana jest przez Radę Naukową, skupiającą wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska naukowego z obszaru sztucznej inteligencji.

Rada Naukowa PSSI została powołana na Walnym Zebraniu, które odbyło się dnia 28 lipca 2010 roku, jako statutowy organ doradczy. Do zakresu kompetencji Rady należy m.in. formułowanie opinii, rad i sugestii w kwestiach bieżącej działalności oraz inicjowanie i proponowanie przyszłych działań i kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto do zadań Rady należy opiniowanie nagród naukowych przyznawanych przez PSSI oraz recenzowanie prac konkursowych, konferencyjnych w konkursach i konferencjach organizowanych przez PSSI.

Zgodnie ze Statutem PSSI członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI, którzy zostali wybrani przez Walne Zebranie do zasiadania w tym organie. Kandydaturę na członka Rady Naukowej proponuje grupa minimum 3 członków PSSI. Choć statutowa formuła przyjmowania członków nie zobowiązuje do przedstawienia rekomendacji przez członka Rady Naukowej PSSI, jest to jednak mile widziane.

Członkowie Rady Naukowej PSSI

Ponżej znajduje się bieżąca lista członków Rady Naukowej (w kolejności alfabetycznej).
Zgodnie ze Statutem PSSI członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI.

 • Stanisław Ambroszkiewicz
 • Zbigniew Banaszak
 • Tadeusz Burczyński
 • † Krzysztof Cetnarowicz
 • Wojciech Cholewa
 • Krzysztof Cios
 • Grzegorz Dobrowolski
 • Włodzisław Duch
 • Mariusz Flasiński
 • Krzysztof Goczyła
 • † Adam Grzech
 • Zdzisław Hippe
 • Piotr Jędrzejowicz
 • Joanna Józefowska
 • Janusz Kacprzyk
 • Zbigniew Kierzkowski
 • Mieczysław Kłopotek
 • Józef Korbicz
 • Jerzy J. Korczak
 • † Witold Kosiński
 • Zdzisław Kowalczuk
 • Robert Kowalski
 • Halina Kwaśnicka
 • Antoni Ligęza
 • Jacek Martinek
 • Stanisław Matwin
 • Wojciech Moczulski
 • † Edward Nawarecki
 • Ngoc Thanh Nguyen
 • Mieczysław Owoc
 • Tadeusz Pankowski
 • Leszek Rutkowski
 • Marek Skomorowski
 • Andrzej Skowron
 • Roman Słowiński
 • Jerzy Stefanowski
 • Piotr Szczepaniak
 • Ryszard Tadeusiewicz
 • pl/committee.txt
 • ostatnio zmienione: 4 miesięcy temu
 • (edycja zewnętrzna)