Sprawozdanie z pierwszego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

Plan (fot. P. Walkowiak) Otwarcie (fot. P. Walkowiak)

W samo południe 12 czerwca 2012 r. w sali 121BT Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej rozpoczęło się pierwsze otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na Politechnice Poznańskiej. Seminarium zorganizowane zostało przez grono poznańskich członków PSSI: prof. Joannę Józefowską i prof. Jerzego Stefanowskiego z Wydziału Informatyki oraz dra Adama Meissnera, dra Pawła Misiorka i dra Andrzeja Szwabe z Wydziału Elektrycznego.

Zainteresowanie seminarium przewyższyło oczekiwania organizatorów. Sala niemal całkowicie wypełniła się entuzjastami sztucznej inteligencji w różnym wieku i z różnych ośrodków badawczych, w tym także z innych poznańskich uczelni.

Prof. Józefowska (fot. P. Walkowiak) Dr Meissner, Prof. Stefanowski (fot. P. Walkowiak)

Celem naukowym seminarium była dyskusja nad współczesnymi nurtami badań z zakresu sztucznej inteligencji w kontekście 100-lecia urodzin Alana Turinga. Zarówno treść zaprezentowanych wystąpień, jak i wątki poruszane podczas dyskusji świadczyły o trafności tego wyboru. Wyniki uzyskane przez Turinga – jednego z pionierów informatyki oraz sztucznej inteligencji, wciąż stanowią inspirację wielu prac badawczych. Celem organizacyjnym seminarium było wskazanie formuły integrującej poznańskie środowisko członków i sympatyków PSSI. W konsekwencji zaproponowano, aby w ramach seminarium dokonać przeglądu tematów badań realizowanych w poszczególnych jednostkach, co zaowocowało dużą różnorodnością prezentacji. Referaty dotyczyły m.in. aspektów etycznych sztucznej inteligencji, problematyki modelowania i przetwarzania wiedzy, uczenia maszynowego i wnioskowania.Referaty:

Jerzy Stefanowski (fot. P. Walkowiak) Jerzy Stefanowski: „Alan Turing: wpływ na rozwój informatyki i sztucznej inteligencji”, abstrakt
Jacek Martinek (fot. P. Walkowiak) Jacek Martinek: „Aspekty etyczne sztucznej inteligencji”, abstrakt
Jolanta Cybulka, Adam Meissner (fot. P. Walkowiak) Jolanta Cybulka, Adam Meissner: „Modelowanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem ontologii dobrze ufundowanych”, abstrakt
Tomasz Łukaszewski (fot. P. Walkowiak) Tomasz Łukaszewski, Joanna Józefowska, Agnieszka Ławrynowicz: „Ontologia wartości atrybutu jako przykład zastosowania semantyki w uczeniu maszynowym”, abstrakt
Beata Jankowska (fot. A. Ruskowska) Beata Jankowska: „Indukcja reguł z niepewnością”, abstrakt
Paweł Lubarski (fot. P. Walkowiak) Paweł Lubarski: „Ranking społeczny i ogólna teoria priorytetów”, abstrakt
Jerzy Stefanowski (fot. A. Ruskowska) Jerzy Stefanowski: „Złożone systemy uczące się dla zmiennych środowisk”, abstrakt
Andrzej Szwabe (fot. A. Ruskowska) Andrzej Szwabe, Paweł Misiorek: „System rekomendacyjny jako system holistycznego wnioskowania o gustach”, abstrakt


Uczestnicy (fot. A. Ruskowska)

W opinii organizatorów i znacznej części uczestników (wśród których przeprowadzono ankietę) cel seminarium został osiągnięty. Łatwo znaleziono „wspólny język”, a większości wystąpień towarzyszyły ożywione dyskusje, często przenoszące się w kuluary. Widać zatem wyraźnie, że poznańscy członkowie i sympatycy PSSI bardzo cenią sobie możliwość bezpośredniej wymiany myśli w formule zaproponowanej przez organizatorów.

Dyskusja (fot. A. Ruskowska)

Organizatorzy pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie i z entuzjazmem przyczyniły się do sprawnej organizacji i przeprowadzenia seminarium. Szczególnie pięknie dziękujemy Pani Alicji Ruskowskiej i Panu Przemysławowi Walkowiakowi, którzy uwiecznili seminarium na zdjęciach oraz Panu Tadeuszowi Janasiewiczowi, który zadbał o przygotowanie plakatów i strony internetowej informującej o seminarium.

Chcielibyśmy też jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w pierwszym i na pewno nie ostatnim seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji w Poznaniu. Pozwolimy przypomnieć Państwu o sobie już jesienią!


Grupowe (fot. A. Ruskowska)

  • pl/activities/seminaria/poznan20120612.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1