Sprawozdanie z trzeciego oraz czwartego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)

5 czerwca 2013 poznańscy członkowie i sympatycy PSSI zorganizowali kolejne (już trzecie) otwarte seminarium – tym razem poświęcone tematyce reprezentacji semantyki, ontologiom oraz ich popularyzacji. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób.

05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)

Zgodnie z zamysłem grupy organizatorów seminarium kierowanej przez prof. Jerzego Stefanowskiego, główną częścią seminarium była dyskusja. Z tego powodu referaty, inspirujące tę dyskusję, miały charakter przeglądowy i stawiały także otwarte pytania dotyczące symbolicznych metod reprezentowania semantyki. Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską, która także przypomniała dotychczasowe działania środowiska poznańskiego, w tym wspomniała pierwsze zeszłoroczne seminarium.

Pierwszy referat pt. „Symboliczne metody reprezentowania semantyki” wygłoszony został przez dra inż. Adama Meissnera i dotyczył genezy, historii, ewolucji i aktualnego stanu badań nad rolą i znaczeniem metod symbolicznych w badaniach nad sztuczną inteligencją. Drugi z trzech zaprezentowanych referatów, przygotowany przez dr inż. Jolantę Cybulkę, zatytułowany „Ontologia-po-raz-drugi© P.Garbacz, R.Trypuz. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej”, naświetlił znaczenie i rozumienie pojęcia ontologii w informatyce - w tym w odniesieniu do pierwotnego, tj. filozoficznego rozumienia . W ostatnim wystąpieniu („A little semantics goes a long way - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy”) dr inż. Agnieszka Ławrynowicz nakreśliła najnowsze trendy w badaniach nad technologiami semantycznymi, a szczególnie w pracach nad urzeczywistnieniem koncepcji Połączonych Danych (ang. Linked Data).


28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)
28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)

W dniu 28 czerwca 2013 odbyło się natomiast czwarte otwarte seminarium zorganizowane w ramach inicjatywy poznańskich członków i sympatyków PSSI. W ramach tego seminarium prof. Bettina Berendt z grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven wygłosiła wykład zatytułowany „Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond”. Wykład poruszał zagadnienia definicji i znaczenia prywatności w kontekście upowszechnienia się platform społecznościowych oraz prezentował rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie prywatnością w systemach informacyjnych. Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską, a po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja.


Referaty (5 czerwca 2013):

1. Adam Meissner (fot. Bartosz Zgrzeba) Adam Meissner: „Symboliczne metody reprezentowania semantyki”, streszczenie, strona domowa prelegenta
2. Jolanta Cybulka (fot. Bartosz Zgrzeba) Jolanta Cybulka: „Ontologia-po-raz-drugi© P.Garbacz, R.Trypuz. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej”, streszczenie, strona domowa prelegenta
3. Agnieszka Ławrynowicz (fot. Bartosz Zgrzeba) Agnieszka Ławrynowicz: „A little semantics goes a long way” - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy, streszczenie, strona domowa prelegenta

W zaprezentowanych referatach przedstawiono ideę ujęcia symbolicznego oraz jedną z metodyk należących do tego nurtu („ontologia-po-raz-drugi”). Przedstawiono także koncepcję Sieci Semantycznej i Powiązanych Danych oraz aktualne trendy i problemy w ramach tzw. technologii semantycznych.

Referat (28 czerwca 2013):

1. Bettina Berendt (fot. Agnieszka Ławrynowicz) Bettina Berendt: „Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond”, streszczenie, slajdy, strona domowa prelegenta


05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba) 05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba) 05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba) 28.06.2013 (fot. Jędrzej Potoniec) 28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz) 28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)Autorami zaprezentowanych zdjęć są Agnieszka Ławrynowicz, Bartosz Zgrzeba oraz Jędrzej Potoniec, którym serdecznie dziękujemy.

  • pl/activities/seminaria/poznan20130605.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1