pl:activities:konferencja:zasady

Zasady zgłoszeń i wyboru konferencji goszczącej PSSI

Każdego roku PSSI integruje swoich członków w ramach konferencji, podczas której odbywa się m.in. Walne Zgromadzenie członków PSSI. Stwierdziwszy jednak, że istnieje przynajmniej kilka bardzo dobrych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych Sztucznej Inteligencji, PSSI nie organizuje własnej, nowej konferencji. Zamiast tego każdego roku dokonuje wyboru – po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej – jednej z istniejących konferencji, która będzie poparta przez PSSI i będzie tą „naszą” konferencją.

W roku 2011 konferencją goszczącą PSSI była konferencja ICCCI, w 2012 konferencja FedCSIS, a w 2013 konferencja KICSS. Konferencje te były znakomitą okazją do spotkania w większym gronie oraz dyskusji nad sprawami PSSI. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom za zaproszenia i współpracę.

Istotnym elementem realizacji celów Stowarzyszenia oraz integracji środowiska AI (SI) w Polsce powinny być spotkania w ramach konferencji. Konferencja taka, jak się wydaje, powinna nie tylko stanowić uniwersalne forum wymiany doświadczeń, ale także spełniać pewne kryteria w odniesieniu zarówno do poziomu naukowego, zasięgu, obejmowanej tematyki, jak i otwartego, międzynarodowego charakteru. Ponieważ PSSI jest członkiem ECCAI, wydaje się celowe oparcie koncepcji takiej konferencji na doświadczeniach konferencji takich jak ECAI, ACAI, oraz konferencji innych narodowych organizacji AI. Przejmowanie sprawdzonych wzorców metodologicznych powinno stanowić trwały element naszego członkostwa w ECCAI.

Należy zauważyć, iż w Polsce na dzień dzisiejszy organizowanych jest co najmniej kilka renomowanych konferencji obejmujących swoją tematyką szeroko pojmowane zagadnienia Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence) i Inteligencji Obliczeniowej (Computational Intelligence, Soft Computing). Jedne z nich mają już długoletnią tradycję, inne organizowane są od stosunkowo niedawna. Większość z nich związana jest także z pewnym środowiskiem (organizującą uczelnią, stowarzyszeniem, etc.).

Celem PSSI jest między innymi integracja na poziomie ogólnokrajowym społeczności osób zajmujących się Sztuczną Inteligencją, z akcentem także na otwarcie międzynarodowe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nasze stowarzyszenie jest stosunkowo młode, posiada relatywnie niewielu członków, a polskie środowisko naukowe zaangażowane w tematykę Sztucznej Inteligencji jest dość liczne, rozproszone i istotnie zróżnicowane.

Co za tym idzie, po długich dyskusjach w gronie Zarządu oraz na Walnych Zebraniach w roku 2010, zaproponowaliśmy poniższą formułę konferencji PSSI.

Założenia

 • Stowarzyszenie NIE organizuje własnej, NOWEJ konferencji, przynajmniej w okresie najbliższych kilku lat.
 • Zamiast tego, PSSI wspiera już istniejące renomowane konferencje o ugruntowanej pozycji.
 • Co roku, Zarząd oczekuje na zgłoszenia ze strony członków RN PSSI propozycji konferencji, która mogłaby w bieżącym roku gościć PSSI i stworzyć okazję do spotkania członków Stowarzyszenia (w tym odbycia Walnego Zgromadzenia).
 • Zarząd – po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej – wybiera propozycję spełniającą ogólne wytyczne (patrz niżej) i wychodzącą naprzeciw bieżącym potrzebom PSSI.
 • Konkurs jest powtarzany w każdym roku, tak aby konferencja PSSI mogła być co roku organizowana przez inny ośrodek i sprzyjała wzmacnianiu ogólnopolskiego charakteru Stowarzyszenia.

Wytyczne dla konferencji goszczącej PSSI

 • Konferencja ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy zarazem.
 • Tematyka konferencji pokrywa się istotnie z tematyką konferencji ECAI, IJCAI, AAAI.
 • Preferowanym językiem publikacji konferencji jest język angielski, a publikacja powinna mieć zasięg międzynarodowy.
 • Preferowane są konferencje obejmujące publikacje różnej klasy, np. proceedings, a potem po konferencji możliwość wyboru najlepszych artykułów do publikacji pokonferencyjnych, czasopism, etc.
 • Preferowanym językiem prezentacji na konferencji jest język angielski.
 • Organizatorzy udostępniają infrastrukturę spełniającą minimalne oczekiwania PSSI, np. możliwości prezentacji członków wspierających, organizacji konkursu PSSI best paper award, sesji posterowej, ew. konkursów/demo/challange w wybranych obszarach, spotkanie RN i członków PSSI, tutoriali oraz inne wskazane przez Zarząd.

Kwestie organizacyjne

 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • PSSI nie ingeruje w sprawy merytoryczne i organizacyjne konferencji bazowej.
 • Organizatorzy konferencji zapraszającej uwzględniają w danym roku te obszary tematyczne z Call for Papers (CfP) ECAI, których nie obejmuje oryginalny zakres konferencji.
 • Bazowym rozwiązaniem organizacyjnym jest formuła Multitrack, gdzie na potrzeby PSSI, organizatorzy rozszerzają formułę konferencji o istotne ścieżki tematyczne zaproponowane i koordynowane przez członków RN PSSI a obejmujące obszary tematyczne znajdujące się w CfP ECAI.
 • Preferowane są konferencje, których organizatorzy wykorzystują transparentny i skalowalny system obsługi konferencji pozwalający na łatwy udział członków RN PSSI w procesie recenzyjno-organizacyjnym klasy EasyChair.
 • Organizatorzy konferencji ustalają z zarządem PSSI – na mocy umowy – kwestie organizacyjne związane z prezentacją członków wspierających, sponsorów i w tym przede wszystkim wszelkie inne niosące konsekwencje finansowe dla Stowarzyszenia.
 • Członkowie PSSI mają zniżkę na konferencję.

Szablon zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich organizatorów konferencji w Polsce do zgłaszania swoich konferencji!

 • pl/activities/konferencja/zasady.txt
 • ostatnio zmienione: 2 lat temu
 • (edycja zewnętrzna)