To jest stara wersja strony!


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania

Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania funkcjonuje od września 2018 roku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, głównie w zakresie wspomagania zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Centrum realizowana jest współpraca naukowa, badawcza i rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. Wyniki realizacji projektów wdrażane są w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz upowszechniane poprzez publikacje naukowe w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Computational Collective Intelligence” oraz międzyuczelnianego seminarium naukowego „Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych”.

  • pl/wspierajacy/imscenter.1580839546.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 11 miesięcy temu
  • (edycja zewnętrzna)