To jest stara wersja strony!


Konkurs PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

25.06.2018

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2017) w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 2.06.2018 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2017:
dr Marcin Waniek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW za pracę
Hiding in Social Networks
Promotor: dr hab. Piotr Faliszewski, AGH,
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

2) Dwa równorzędne wyróżnienia:

dr Karol Kurach, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW za pracę
Deep Neural Architectures for Algorithms and Sequential Data
Promotor: dr hab. Hung Son Nguyen, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

oraz

dr inż. Karol Walędzik, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska za pracę
Połączenie metod symulacyjnych oraz dziedzinowych metod heurystycznych w zagadnieniach dynamicznego podejmowania decyzji
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2 marca 2018 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2016 do 30 września 2017 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

02.06.2017

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2016) w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, Akademia Górniczo-Hutnicza, (Katedra Informatyki)
 • dr hab. inż Jerzy Stefanowski, prof. nadzwyczajny, Politechnika Poznańska

wyłoniło następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2016:
dr inż. Bartosz Krawczyk za pracę
Forming and pruning one-class classifier ensembles
Promotorzy:

 • prof dr hab inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
 • prof. Francisco Herrera, Universidad de Granada, Hiszpania

2) Wyróżnienie:
dr inż. Szymon Bobek za pracę
Methods for modeling self-adaptive mobile context-aware systems
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

3) Nagroda specjalna jury za wyróżniającą się teoretyczną pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2016:
dr Anna Powała za pracę
Modeling dialogues in multiagent systems: a paraconsistent approach
Promotor: prof dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, Uniwersytet Warszawski

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2017 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2015 do 30 września 2016 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w pro{gramie Inkscape).

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

25.04.2016

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2015) w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska

wyłoniło w dn. 25.04.2016 następujących laureatów konkursu:

 1. Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2015 –
  dr Dariusz Brzeziński, Block-based and Online Ensembles for Concept-drifting Data Streams
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. nadzw., Politechnika Poznańska
 2. Dwa równorzędne wyróżnienia:
  • Wyróżnienie: dr Tomasz Pawlak za pracę Competent Algorithms for Geometric Semantic Genetic Programming
   (Kompetentne Algorytmy dla Geometrycznego Semantycznego Programowania Genetycznego)
   Promotor: dr hab. inż.: Krzysztof Krawiec, prof. nadzw., Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
  • Wyróżnienie: dr Marcin Szeląg za pracę Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems
   (Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa)
   Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
 3. Nagrodę specjalną jury za najlepszą teoretyczną pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2015:
  dr Oskar Skibski za pracę Shapley Value for Games with Externalities and Games on Graphs
  Promotor: prof dr hab. Andrzej Szałas (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski);
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski oraz Department of Computer Science, University of Oxford)

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom, i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Jury pragnie też podkreślić niezwykle wysoki poziom wszystkich tegorocznych prac.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 29 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2014 do 30 września 2015 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2014) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)

postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody główne w kategorii prac teoretycznych i w kategorii pracę aplikacyjnych, jak też i jedno wyróżnienie. Jury wyłoniło w dn. 26.03.2015 następujących laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2014 w kategorii prac teoretycznych
  dr inż. Marcin Szubert, Politechnika Poznańska
  za pracę “Coevolutionary Shaping for Reinforcement Learning”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska.
 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2014 w kategorii prac aplikacyjnych
  dr Konrad Andrzej Ciecierski, Politechnika Warszawska
  za pracę „System wspomagania decyzji w chirurgicznym leczeniu choroby Parkinsona”. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Raś, Politechnika Warszawska.
 • Wyróżnienie
  dr Leszek Gajecki, Akademia Górniczo-Hutnicza
  za pracę „Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemu rozpoznawania mowy klasy LVCST”. Promotor prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jury pragnie jednocześnie podkreślić bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do konkursu prac, i zachęcić wszystkich uczestników, a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 28 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2014 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2013 do 30 września 2014 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2012) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • Prof. dr hab. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dn. 27.04.2014 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2013
  dr Tomasz Kajdanowicz, Politechnika Wrocławska,
  za pracę „Classification Methods based on Multi-label Problem Transformation”.
  Promotor: dr hab. inż. Przemysław Kazienko.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Piotr Bigaj, Instytut Badań Systemowych PAN,
  za pracę „A memetic algorithm for the global path planning with movement constraints for a non-holonomic mobile robot”.
  Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, Instytut Badań Systemowych PAN.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Michał Lech, Politechnika Gdańska,
  za pracę “Metody i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego”.
  Promotor prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Krystyna Napierała, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Improving Rule Classifiers For Imbalanced Data”.
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska.

Wszystkie wyróżnienia są równorzędne.

Więcej informacji o laureatach...

Jury pragnie jednocześne podkreślić wysoki poziom wszystkich prac, i zachęcić wszystkich uczestników,
a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 grudnia 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2012 do 30 września 2013 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2012) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin (Przewodniczący Komisji), IPI PAN i University of Ottawa, Kanada
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 24.04.2013 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2012
  dr inż. Dominik Belter, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Gait control of the six-legged robot on a rough terrain using computational intelligence learning and optimization methods”.
  Promotor: prof. Piotr Skrzypczyński.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr inż. Piotr Andruszkiewicz, Politechnika Warszawska,
  za pracę “Privacy Preserving Classification and Association Rules Mining over Centralised Data”.
  Promotor prof. Marzena Kryszkiewicz.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr Szymon Chojnacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN,
  za pracę “Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych”.
  Promotor prof. Mieczysław Kłopotek.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr inż. Przemysław Więch, Politechnika Warszawska,
  za pracę “Distributed Default Reasoning in the Semantic Web”.
  Promotor prof. Henryk Rybiński.

Wszystkie wyróżnienia są równorzędne.

Więcej informacji o laureatach...

Jury pragnie jednocześne podkreślić wysoki poziom wszystkich prac, i zachęcić wszystkich uczestników,
a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Szablon karty zgłoszeniowej i listu rekomendacyjnego:

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 28 lutego 8 marca 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2011 do 30 września 2012.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada (Przewodniczący Komisji)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

Komisja konkursowa Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI) na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2011) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada (Przewodniczący Komisji)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

wyłoniła w dn. 17.02.2012 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Marcin Dziubiński, Uniwersytet Warszawski,
  za pracę „Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems
  promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Wojciech Jaśkowski, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Algorithms for Test-based Problems
  promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
 • Wyróżnienie dla najlepszej pracy o charakterze stosowanym w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Joanna Czajkowska, Politechnika Śląska,
  za pracę „Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego
  promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

Komisja pragnie pogratulować Laureatom, serdecznie podziękować autorom wszystkich zgłoszonych prac za udział w konkursie, oraz podkreślić, że wszystkie zgłoszone prace miały bardzo wysoki poziom!

Więcej informacji o laureatach...

Jednocześnie Komisja zachęca wszystkich uczestników, a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do europejskiego konkursu 2011 ECCAI Artificial Intelligence Dissertation Award. Termin elektronicznego składania wniosków w konkursie ECCAI upływa 1 marca 2012.

 • pl/konkurs.1532505185.txt.gz
 • ostatnio zmienione: 14 miesięcy temu
 • (edycja zewnętrzna)