pl:activities:seminaria:poznan20121207

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:poznan20121207 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +                                                                     
 +                                                                     
 +                                                                     
 +                                             
 +====== Sprawozdanie z drugiego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej ======
  
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_007.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_007_m.jpg|Potykacz (fot. T. Janasiewicz)}}]]
 +
 +\\
 +\\
 +
 +Dnia **7 grudnia 2012** poznańscy członkowie i sympatycy PSSI zorganizowali kolejne otwarte seminarium – tym razem poświęcone modelom obliczeń inspirowanym obserwacją natury oraz ich przydatnością do rozwiązywania zadań sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym także przedstawiciele innych poznańskich uczelni oraz nowi członkowie PSSI.  
 +
 +\\
 +
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_015.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_015_m.jpg |Otwarcie (fot. T. Janasiewicz)}}]]  [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_019.jpg |{{ :pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_019_m.jpg|Przedstawienie agendy (fot. T. Janasiewicz) }}]]
 +
 +
 +W zamyśle organizatorów, główną częścią seminarium powinna być dyskusja. Z tego powodu referaty, stanowiące wstęp do tej dyskusji, miały charakter przeglądowy i stawiały otwarte pytania dotyczące przede wszystkim celowości inspirowania się naturą w badaniach nad tzw. inteligencją obliczeniową. Po krótkim otwarciu seminarium, dokonanym przez kolegę Jerzego Stefanowskiego, dr inż. Maciej Komosiński wygłosił referat p.t. „Algorytmy inspirowane naturą – przykłady i analogie”. Prelegent zawarł w swym wystąpieniu nie tylko przegląd zastosowań metod inspirowanych obserwacjami natury, ale również osobiste uwagi na temat ryzyka nadinterpretacji wyników takich obserwacji oraz ograniczeń stosowalności niektórych z podejść prezentowanych w publikacjach. Następnie prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec w swoim referacie zatytułowanym „Inspiracje biologiczne w AI: błogosławieństwo czy przekleństwo?” przedstawił dwa wzajemnie przeciwstawne spojrzenia na problematykę, której poświęcono seminarium. Spojrzenie entuzjasty w polemiczny sposób zestawiono z punktem widzenia sceptyka podnoszącego np. problem niepewności wyników czy ograniczonej użyteczności aplikacyjnej tego typu metod.
 +
 +\\
 +=== Referaty: ===
 +
 +| [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_022.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_022_m.jpg |Maciej Komosiński (fot. T. Janasiewicz) }}]] | Maciej Komosiński: „//Algorytmy inspirowane naturą - przykłady i analogie//”, {{ :pl:activities:seminaria:poznan20121207:short_m.kom.pdf|streszczenie}}, [[ http://www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski/ | strona domowa prelegenta]] |
 +| [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_023.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_023_m.jpg |Krzysztof Krawiec (fot. T. Janasiewicz) }}]] | Krzysztof Krawiec: „//Inspiracje biologiczne w AI: błogosławieństwo czy przekleństwo?//”, {{  :pl:activities:seminaria:poznan20121207:short_k.kraw.pdf |streszczenie}}, [[ http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/ | strona domowa prelegenta ]] |
 +
 +\\
 +
 +Po wystąpieniach rozpoczęła się ożywiona dyskusja, która podobnie jak w czerwcu, po zakończeniu części oficjalnej, przeniosła się w kuluary. Ponownie dało się dostrzec, że poznańscy członkowie i sympatycy PSSI bardzo cenią sobie możliwość bezpośredniej wymiany myśli w formule zaproponowanej przez organizatorów.
 +
 +Po podsumowaniu wystąpień i dyskusji nastąpiła część organizacyjna poświęcona działalności PSSI – zarówno w Poznaniu, jak i prowadzonej na skalę ogólnopolską. Prof. Stefanowski przedstawił relację z seminarium PSSI, które miało miejsce w Krakowie 16 listopada. Następnie przedyskutowano kwestię organizacji przyszłorocznych seminariów PSSI organizowanych w Poznaniu. W zamierzeniu, mają one integrować poznańskie środowisko entuzjastów sztucznej inteligencji, dość zróżnicowane co do obszarów zainteresowań. Kolejne seminarium jest planowane na marzec 2013. 
 +
 +Organizatorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie i z entuzjazmem przyczyniły się do sprawnej organizacji i przeprowadzenia seminarium. Szczególnie dziękujemy Panu Tadeuszowi Janasiewiczowi, który nie tylko zadbał o przygotowanie plakatów i strony internetowej informującej o seminarium, ale również uwiecznił seminarium na zdjęciach.
 +
 +\\
 +
 +[[ http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_018.jpg|{{:pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_018_m.jpg|Wprowadzenie do dyskusji (fot. T. Janasiewicz) }}]]  
 +[[ http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_013.jpg|{{:pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_013_m.jpg|Uczestnicy (fot. T. Janasiewicz) }}]]
 +[[ http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_026.jpg|{{:pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_026_m.jpg|Pytania (fot. T. Janasiewicz) }}]] 
 +[[ http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_032.jpg|{{:pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_032_m.jpg|Dyskusja (fot. T. Janasiewicz) }}]] 
 +[[ http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_039.jpg|{{:pl:activities:seminaria:poznan20121207:photo:pssi_poz_ii_039_m.jpg|Uczestnicy (fot. T. Janasiewicz) }}]]
  • pl/activities/seminaria/poznan20121207.txt
  • ostatnio zmienione: 14 miesięcy temu
  • (edycja zewnętrzna)