Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:poznan20121207 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +                                                                     
 +                                                                     
 +                                                                     
 +                                             
 +====== Sprawozdanie z drugiego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej ======
  
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_007.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_007_m.jpg|Potykacz (fot. T. Janasiewicz)}}]]
 +
 +\\
 +\\
 +
 +Dnia **7 grudnia 2012** poznańscy członkowie i sympatycy PSSI zorganizowali kolejne otwarte seminarium – tym razem poświęcone modelom obliczeń inspirowanym obserwacją natury oraz ich przydatnością do rozwiązywania zadań sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym także przedstawiciele innych poznańskich uczelni oraz nowi członkowie PSSI.  ​
 +
 +\\
 +
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_015.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_015_m.jpg |Otwarcie (fot. T. Janasiewicz)}}]] ​ [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_019.jpg |{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_019_m.jpg|Przedstawienie agendy (fot. T. Janasiewicz) }}]]
 +
 +
 +W zamyśle organizatorów,​ główną częścią seminarium powinna być dyskusja. Z tego powodu referaty, stanowiące wstęp do tej dyskusji, miały charakter przeglądowy i stawiały otwarte pytania dotyczące przede wszystkim celowości inspirowania się naturą w badaniach nad tzw. inteligencją obliczeniową. Po krótkim otwarciu seminarium, dokonanym przez kolegę Jerzego Stefanowskiego,​ dr inż. Maciej Komosiński wygłosił referat p.t. „Algorytmy inspirowane naturą – przykłady i analogie”. Prelegent zawarł w swym wystąpieniu nie tylko przegląd zastosowań metod inspirowanych obserwacjami natury, ale również osobiste uwagi na temat ryzyka nadinterpretacji wyników takich obserwacji oraz ograniczeń stosowalności niektórych z podejść prezentowanych w publikacjach. Następnie prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec w swoim referacie zatytułowanym „Inspiracje biologiczne w AI: błogosławieństwo czy przekleństwo?​” przedstawił dwa wzajemnie przeciwstawne spojrzenia na problematykę,​ której poświęcono seminarium. Spojrzenie entuzjasty w polemiczny sposób zestawiono z punktem widzenia sceptyka podnoszącego np. problem niepewności wyników czy ograniczonej użyteczności aplikacyjnej tego typu metod.
 +
 +\\
 +=== Referaty: ===
 +
 +| [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_022.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_022_m.jpg |Maciej Komosiński (fot. T. Janasiewicz) }}]] | Maciej Komosiński:​ „//​Algorytmy inspirowane naturą - przykłady i analogie//​”,​ {{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​short_m.kom.pdf|streszczenie}},​ [[ http://​www.cs.put.poznan.pl/​mkomosinski/​ | strona domowa prelegenta]] |
 +| [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_023.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_023_m.jpg |Krzysztof Krawiec (fot. T. Janasiewicz) }}]] | Krzysztof Krawiec: „//​Inspiracje biologiczne w AI: błogosławieństwo czy przekleństwo?//​”,​ {{  :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​short_k.kraw.pdf |streszczenie}},​ [[ http://​www.cs.put.poznan.pl/​kkrawiec/​ | strona domowa prelegenta ]] |
 +
 +\\
 +
 +Po wystąpieniach rozpoczęła się ożywiona dyskusja, która podobnie jak w czerwcu, po zakończeniu części oficjalnej, przeniosła się w kuluary. Ponownie dało się dostrzec, że poznańscy członkowie i sympatycy PSSI bardzo cenią sobie możliwość bezpośredniej wymiany myśli w formule zaproponowanej przez organizatorów.
 +
 +Po podsumowaniu wystąpień i dyskusji nastąpiła część organizacyjna poświęcona działalności PSSI – zarówno w Poznaniu, jak i prowadzonej na skalę ogólnopolską. Prof. Stefanowski przedstawił relację z seminarium PSSI, które miało miejsce w Krakowie 16 listopada. Następnie przedyskutowano kwestię organizacji przyszłorocznych seminariów PSSI organizowanych w Poznaniu. W zamierzeniu,​ mają one integrować poznańskie środowisko entuzjastów sztucznej inteligencji,​ dość zróżnicowane co do obszarów zainteresowań. Kolejne seminarium jest planowane na marzec 2013. 
 +
 +Organizatorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie i z entuzjazmem przyczyniły się do sprawnej organizacji i przeprowadzenia seminarium. Szczególnie dziękujemy Panu Tadeuszowi Janasiewiczowi,​ który nie tylko zadbał o przygotowanie plakatów i strony internetowej informującej o seminarium, ale również uwiecznił seminarium na zdjęciach.
 +
 +\\
 +
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_018.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_018_m.jpg|Wprowadzenie do dyskusji (fot. T. Janasiewicz) }}]]  ​
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_013.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_013_m.jpg|Uczestnicy (fot. T. Janasiewicz) }}]]
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_026.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_026_m.jpg|Pytania (fot. T. Janasiewicz) }}]] 
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_032.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_032_m.jpg|Dyskusja (fot. T. Janasiewicz) }}]] 
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_039.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20121207:​photo:​pssi_poz_ii_039_m.jpg|Uczestnicy (fot. T. Janasiewicz) }}]]
  • pl/activities/seminaria/poznan20121207.txt
  • ostatnio zmienione: 3 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)