Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:poznan20120612 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +====== Sprawozdanie z pierwszego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej ======
 +
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_01.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_01_m.jpg|Plan (fot. P. Walkowiak) }}]] [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_02.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_02_m.jpg|Otwarcie (fot. P. Walkowiak) }}]]
 +
 +W samo południe **12 czerwca 2012 r.** w sali 121BT **Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej** rozpoczęło się pierwsze otwarte seminarium członków ​
 +oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na Politechnice Poznańskiej. Seminarium zorganizowane zostało przez grono poznańskich ​
 +członków PSSI: prof. Joannę Józefowską i prof. Jerzego Stefanowskiego z Wydziału Informatyki oraz dra Adama Meissnera, dra Pawła Misiorka i 
 +dra Andrzeja Szwabe z Wydziału Elektrycznego. ​
 +
 +Zainteresowanie seminarium przewyższyło oczekiwania organizatorów. Sala niemal całkowicie wypełniła się entuzjastami sztucznej inteligencji w różnym wieku 
 +i z różnych ośrodków badawczych, w tym także z innych poznańskich uczelni.  ​
 +
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_03.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_03_m.jpg |Prof. Józefowska (fot. P. Walkowiak) }}]] [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_04.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_04_m.jpg |Dr Meissner, Prof. Stefanowski (fot. P. Walkowiak) }}]]
 +
 +Celem naukowym seminarium była dyskusja nad współczesnymi nurtami badań z zakresu sztucznej inteligencji w kontekście **100-lecia urodzin Alana Turinga.**
 + ​Zarówno treść zaprezentowanych wystąpień,​ jak i wątki poruszane podczas dyskusji świadczyły o trafności tego wyboru. Wyniki uzyskane przez Turinga – jednego ​
 +z pionierów informatyki oraz sztucznej inteligencji,​ wciąż stanowią inspirację wielu prac badawczych. Celem organizacyjnym seminarium było wskazanie formuły ​
 +integrującej poznańskie środowisko członków i sympatyków PSSI. W konsekwencji zaproponowano,​ aby w ramach seminarium dokonać przeglądu tematów badań realizowanych ​
 +w poszczególnych jednostkach,​ co zaowocowało dużą różnorodnością prezentacji. Referaty dotyczyły m.in. **aspektów etycznych sztucznej inteligencji,​ problematyki ​
 +modelowania i przetwarzania wiedzy, uczenia maszynowego i wnioskowania.**
 +
 +\\
 +\\
 +
 +=== Referaty: ===
 +
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w1.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w1_m.jpg |Jerzy Stefanowski (fot. P. Walkowiak) }}]] | Jerzy Stefanowski:​ „//Alan Turing: wpływ na rozwój informatyki i sztucznej inteligencji//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-pssi-abstrakt-jstefan_intro.pdf|abstrakt}} |
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w2.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w2_m.jpg |Jacek Martinek (fot. P. Walkowiak) }}]] | Jacek Martinek: „//​Aspekty etyczne sztucznej inteligencji//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-pssi-abstrakt-jmart.pdf|abstrakt}} |
 +|||
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w3.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w3_m.jpg |Jolanta Cybulka, Adam Meissner (fot. P. Walkowiak) }}]] | Jolanta Cybulka, Adam Meissner: „//​Modelowanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem ontologii dobrze ufundowanych//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-PSSI-Abstrakt-JCyb-AMeis.pdf|abstrakt}} |
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w4.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w4_m.jpg |Tomasz Łukaszewski (fot. P. Walkowiak) }}]] | Tomasz Łukaszewski,​ Joanna Józefowska,​ Agnieszka Ławrynowicz:​ „//​Ontologia wartości atrybutu jako przykład zastosowania semantyki w  uczeniu maszynowym//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-PSSI-Abstrakt-TLukasz-JJozef-ALawry.pdf|abstrakt}} |
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w5.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w5_m.jpg |Beata Jankowska (fot. A. Ruskowska) }}]] | Beata Jankowska: „//​Indukcja reguł z niepewnością//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-PSSI-Abstrakt-BJank.pdf|abstrakt}} |
 +|||
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w6.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w6_m.jpg |Paweł Lubarski (fot. P. Walkowiak) }}]] | Paweł Lubarski: „//​Ranking społeczny i ogólna teoria priorytetów//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-PSSI-Abstrakt-PLubarski.pdf|abstrakt}} |
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w7.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w7_m.jpg |Jerzy Stefanowski (fot. A. Ruskowska) }}]] | Jerzy Stefanowski:​ „//​Złożone systemy uczące się dla zmiennych środowisk//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-pssi-abstrakt-jstefan.pdf|abstrakt}} |
 +| [[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w8.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_w8_m.jpg |Andrzej Szwabe (fot. A. Ruskowska) }}]] | Andrzej Szwabe, Paweł Misiorek: „//System rekomendacyjny jako system holistycznego wnioskowania o gustach//​”,​ {{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​abstracts:​12062012-PSSI-Abstrakt-ASzwab-PMisior.pdf|abstrakt}} |
 +
 +\\
 +
 +
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_09.jpg|{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_09_m.jpg |Uczestnicy (fot. A. Ruskowska) }}]]
 +
 +W opinii organizatorów i znacznej części uczestników (wśród których przeprowadzono ankietę) cel seminarium został osiągnięty. Łatwo znaleziono „wspólny język”, ​
 +a większości wystąpień towarzyszyły ożywione dyskusje, często przenoszące się w kuluary. Widać zatem wyraźnie, że poznańscy członkowie i sympatycy PSSI bardzo ​
 +cenią sobie możliwość bezpośredniej wymiany myśli w formule zaproponowanej przez organizatorów.
 +
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_10.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_10_m.jpg|Dyskusja (fot. A. Ruskowska) }}]]
 +
 +Organizatorzy pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie i z entuzjazmem przyczyniły się do sprawnej organizacji i przeprowadzenia ​
 +seminarium. Szczególnie pięknie dziękujemy Pani Alicji Ruskowskiej i Panu Przemysławowi Walkowiakowi,​ którzy uwiecznili seminarium na zdjęciach oraz 
 +Panu Tadeuszowi Janasiewiczowi,​ który zadbał o przygotowanie plakatów i strony internetowej informującej o seminarium.
 +
 +Chcielibyśmy też jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w pierwszym i na pewno nie ostatnim seminarium członków oraz sympatyków ​
 +Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji w Poznaniu. Pozwolimy przypomnieć Państwu o sobie już jesienią!
 +
 +\\
 +
 +
 +[[ http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_08.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20120612:​img:​konf_08_m.jpg |Grupowe (fot. A. Ruskowska) }}]]
  • pl/activities/seminaria/poznan20120612.txt
  • ostatnio zmienione: 3 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)