PSSI

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pp-rai:start

PP-RAI

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji - PP-RAI (ang.: Polish Alliance for the Development of Artificial Intelligence) zostało zawiązane 18 października 2018 roku przez następujące organizacje i stowarzyszenia naukowe:

 • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI) - https://pssi.org.pl/,
 • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN),
 • Polska Grupa Systemów Uczących się (PL SIGML),
 • Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC PL) - https://ieeesmc.umg.edu.pl/,
 • Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society (IEEE CIS PL).

Cele porozumienia

Celem porozumienia jest współpraca i koordynacja działań na rzecz:

 • rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Polsce,
 • integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się AI,
 • organizowanie wspólnych i cyklicznych spotkań środowiska AI,
 • wsparcie środowiska w kontaktach ze stroną rządową.

Rada Koordynująca

W skład Rady Koordynującej (Rada) wchodzą przedstawiciele wskazani przez organizacje i stowarzyszenia porozumienia PP-RAI. Rolą Rady jest koordynacja działań PP-RAI, efektywne reagowanie na pojawiające się potrzeby polskiego środowiska AI oraz wspieranie działań na rzecz organizacji ogólnopolskiej konferencji AI.

Skład Rady:
Prof. Ireneusz Czarnowski (IEEE SMC PL)
Prof. Wlodzislaw Duch (PTSN)
Prof. Janusz Kacprzyk (IEEE CIS PL)
Prof. Grzegorz J. Nalepa (PSSI)
Dr hab. Jan Kozak, prof. UE (PL SIGML)
Prof. Leszek Rutkowski (PTSN)
Prof. Rafał Scherer (IEEE CIS PL) – koordynator Rady
Prof. Jerzy Stefanowski (PSSI, PL SIGML)

Konferencje PP-RAI

Porozumienie jest zaangażowane oraz wspiera organizację naukowej polskiej konferencji AI - Polish Conference on Artificial Intelligence. W przygotowanie merytorycznego programu konferencji PP-RAI bezpośrednio zaangażowany jest komitet sterujący konferencji, powoływany dla każdej z edycji konferencji niezależnie.

Konferencje PP-RAI odbyły się już czterokrotnie, w latach 2018, 2019, 2022 oraz 2023. W roku 2024, piąta edycja konferencji PP-RAI odbędzie się w Warszawie i jest organizowana przez Politechnikę Warszawską.

 • PP-RAI'2018 – 1st Polish Conference on Artificial Intelligence, 18-19.10.2018, Poznań
 • PP-RAI'2019 – 2nd Polish Conference on Artificial Intelligence, 16-18.10.2019, Wrocław
 • PP-RAI'2022 – 3rd Polish Conference on Artificial Intelligence, April 25-27, 2022, Gdynia
 • PP-RAI'2023 – 4th Polish Conference on Artificial Intelligence, April 24-26, 2023, Łódź
 • PP-RAI'2024 – 5th Polish Conference on Artificial Intelligence, April 18-20, 2024, Warszawa

Raporty i materiały pokonferencyjne

Galeria zdjęć

pp-rai/start.txt · ostatnio zmienione: 2024/06/06 23:11 przez i.czarnowski_umg.edu.pl