PSSI

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pp-rai:start

PP-RAI

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji - PP-RAI (ang.: Polish Alliance for the Development of Artificial Intelligence) zostało zawiązane 18 października 2018 roku przez następujące organizacje i stowarzyszenia naukowe:

 • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI) - https://pssi.org.pl/,
 • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN),
 • Polska Grupa Systemów Uczących się (PL SIGML),
 • Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC PL) - https://ieeesmc.umg.edu.pl/,
 • Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society (IEEE CIS PL).

Cele porozumienia

Celem porozumienia jest współpraca i koordynacja działań na rzecz:

 • rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Polsce,
 • integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się AI,
 • organizowanie wspólnych i cyklicznych spotkań środowiska AI,
 • wsparcie środowiska w kontaktach ze stroną rządową.

Rada Koordynująca

W skład Rady Koordynującej (Rada) wchodzą przedstawiciele wskazani przez organizacje i stowarzyszenia porozumienia PP-RAI. Rolą Rady jest koordynacja działań PP-RAI, efektywne reagowanie na pojawiające się potrzeby polskiego środowiska AI oraz wspieranie działań na rzecz organizacji ogólnopolskiej konferencji AI.

Skład Rady:
Prof. Ireneusz Czarnowski (IEEE SMC PL)
Prof. Wlodzislaw Duch (PTSN)
Prof. Janusz Kacprzyk (IEEE CIS PL)
Prof. Grzegorz J. Nalepa (PSSI)
Prof. Leszek Rutkowski (PTSN)
Prof. Rafał Scherer (IEEE CIS PL) – koordynator Rady
Prof. Jerzy Stefanowski (PSSI, PL SIGML)
Prof. Michał Woźniak (IEEE SMC PL, PL SIGML)

Konferencje PP-RAI

Porozumienie jest zaangażowane oraz wspiera organizację naukowej polskiej konferencji AI - Polish Conference on Artificial Intelligence. W przygotowanie merytorycznego programu konferencji PP-RAI bezpośrednio zaangażowany jest komitet sterujący konferencji, powoływany dla każdej z edycji konferencji niezależnie.

Konferencje PP-RAI odbyły się już czterokrotnie, w latach 2018, 2019, 2022 oraz 2023. W roku 2024, piąta edycja konferencji PP-RAI odbędzie się w Warszawie i jest organizowana przez Politechnikę Warszawską.

 • PP-RAI'2018 – 1st Polish Conference on Artificial Intelligence, 18-19.10.2018, Poznań
 • PP-RAI'2019 – 2nd Polish Conference on Artificial Intelligence, 16-18.10.2019, Wrocław
 • PP-RAI'2022 – 3rd Polish Conference on Artificial Intelligence, April 25-27, 2022, Gdynia
 • PP-RAI'2023 – 4th Polish Conference on Artificial Intelligence, April 24-26, 2023, Łódź
 • PP-RAI'2024 – 5th Polish Conference on Artificial Intelligence, April 18-20, 2024, Warszawa

Raporty i materiały pokonferencyjne

Galeria zdjęć

pp-rai/start.txt · ostatnio zmienione: 2023/10/29 09:43 przez i.czarnowski_umg.edu.pl