Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:wspierajacy:imscenter [2020/01/28 13:42]
kkutt utworzono
pl:wspierajacy:imscenter [2020/06/17 21:43] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-[[http://​imscenter.pl/​|{{ ​ :​img:​imscenter.png?​w=300|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania}}]]+[[http://​www.ue.wroc.pl/​|{{ ​ :​img:​uek_wroclaw.png?​w=170|Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu}}]] ​[[http://​imscenter.pl/​|{{ ​ :​img:​imscenter.png?​w=300|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania}}]]
  
 ===== Członek wspierający:​ Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania ===== ===== Członek wspierający:​ Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania =====
  
-[[http://​imscenter.pl/​|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania]] funkcjonuje od września 2018 roku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych,​ głównie w zakresie wspomagania zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Centrum realizowana jest współpraca naukowa, badawcza i rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. Wyniki realizacji projektów wdrażane są w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz upowszechniane poprzez publikacje naukowe w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej "​International Conference on Computational Collective Intelligence"​ oraz międzyuczelnianego seminarium naukowego "​Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych"​.+[[http://​imscenter.pl/​|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania]] funkcjonuje od września 2018 roku przy [[http://​www.ue.wroc.pl/​|Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu]]. Głównym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych,​ głównie w zakresie wspomagania zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Centrum realizowana jest współpraca naukowa, badawcza i rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. Wyniki realizacji projektów wdrażane są w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz upowszechniane poprzez publikacje naukowe w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej "​International Conference on Computational Collective Intelligence"​ oraz międzyuczelnianego seminarium naukowego "​Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych"​.
  • pl/wspierajacy/imscenter.1580215328.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 8 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)