pl:wspierajacy:imscenter

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:wspierajacy:imscenter [2020/01/28 13:42]
kkutt utworzono
pl:wspierajacy:imscenter [2020/06/17 21:43] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-[[http://imscenter.pl/|{{  :img:imscenter.png?w=300|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania}}]]+[[http://www.ue.wroc.pl/|{{  :img:uek_wroclaw.png?w=170|Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu}}]] [[http://imscenter.pl/|{{  :img:imscenter.png?w=300|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania}}]]
  
 ===== Członek wspierający: Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania ===== ===== Członek wspierający: Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania =====
  
-[[http://imscenter.pl/|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania]] funkcjonuje od września 2018 roku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, głównie w zakresie wspomagania zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Centrum realizowana jest współpraca naukowa, badawcza i rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. Wyniki realizacji projektów wdrażane są w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz upowszechniane poprzez publikacje naukowe w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej "International Conference on Computational Collective Intelligence" oraz międzyuczelnianego seminarium naukowego "Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych".+[[http://imscenter.pl/|Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania]] funkcjonuje od września 2018 roku przy [[http://www.ue.wroc.pl/|Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu]]. Głównym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, głównie w zakresie wspomagania zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Centrum realizowana jest współpraca naukowa, badawcza i rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. Wyniki realizacji projektów wdrażane są w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz upowszechniane poprzez publikacje naukowe w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej "International Conference on Computational Collective Intelligence" oraz międzyuczelnianego seminarium naukowego "Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych".
  • pl/wspierajacy/imscenter.1580215328.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 11 miesięcy temu
  • (edycja zewnętrzna)