pl:temp:konkurs

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
pl:temp:konkurs [2018/12/05 08:19]
kkutt usunięto
— (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-=== Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2018 === 
- 
-Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji. 
- 
-Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: [[pssi@pssi.org.pl]] 
-oraz drogą pocztową na [[pl:contact|adres Stowarzyszenia]].\\  
-Zgłoszenia przyjmujemy w terminie **do 31 stycznia 2019 roku** dla rozpraw bronionych __od 1 października 2017 do 30 września 2018 r__. 
- 
-Dokumenty konkursowe: 
- 
-  * {{:dokumenty:konkurs:regulaminkonkursu2012.pdf|Regulamin konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską}} 
-  * {{:dokumenty:konkurs:kartazgloszeniowa2012.pdf|Karta zgłoszeniowa [PDF]}}, {{:dokumenty:konkurs:kartazgloszeniowa2012.doc|Karta zgłoszeniowa [DOC]}} 
-  * {{:dokumenty:konkurs:szablonlisturekomendacyjnego2012.pdf|Szablon listu rekomendacyjnego [PDF]}}, {{:dokumenty:konkurs:szablonlisturekomendacyjnego2012.doc|Szablon listu rekomendacyjnego [DOC]}} 
- 
-Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z  
-{{:dokumenty:konkurs:plakat-konkurs-012019.pdf|plakatu konkursowego}}. 
-