pl:konkurs:laureaci2011

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:konkurs:laureaci2011 [2020/06/17 21:43] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Laureaci konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011 ======
  
 +
 +{{  :pl:konkurs:dziubinski.jpg|Marcin Dziubiński}}
 +
 +===== Nagroda PSSI za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011 =====
 +
 +**dr Marcin Dziubiński**, Uniwersystet Warszawski \\
 +za pracę "//[[http://pssi.agh.edu.pl/laureaci2011/pssi2011konkurs-Dziubinski-rozprawa.pdf|Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems]]//" \\
 +promotor: **dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz**
 +
 +Praca bada złożoność obliczeniową problemu spełnialności logiki TeamLog – formalizmu dla współpracujących agentów, autorstwa Barbary Dunin-Kęplicz i Rineke Verbrugge.
 +Jak pokazano, TeamLog ma złożoność wykładniczą. To motywuje badanie ograniczeń języka formalizmu. Praca proponuje nowatorskie i uniwersalne ograniczenie kontekstu modalnego. Pozwala ono wyznaczyć fragmenty logiki TeamLog o zadowalającej sile wyrazu, a jednocześnie daje możliwość zastosowania innych ograniczeń lub metod heurystycznych.
 +
 +\\
 +
 +\\
 +
 +
 +{{  :pl:konkurs:jaskowski.jpg|Wojciech Jaśkowski}}
 +
 +===== Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2011 ===== 
 +dr **Wojciech Jaśkowski**, Politechnika Poznańska \\
 +za pracę "//[[http://pssi.agh.edu.pl/laureaci2011/pssi2011konkurs-Jaskowski-rozprawa.pdf|Algorithms for Test-based Problems]]//" \\
 +promotor: **dr hab. inż. Krzysztof Krawiec**
 +
 +Rozprawa jest poświęcona podklasie problemów optymalizacyjnych,
 +których cechą charakterystyczną jest ocena rozwiązań na (zwykle bardzo
 +dużym) zbiorze elementarnych testów. W pracy zaproponowano efektywne
 +obliczeniowo algorytmy koewolucyjne dla takich problemów. Uzyskane
 +wyniki mają potencjalne zastosowanie m.in. w uczeniu się strategii
 +gier, uczeniu maszynowym i problemach kombinatorycznych.
 +
 +\\
 +
 +\\
 +
 +{{  :pl:konkurs:czajkowska.jpg|Joanna Czajkowska}}
 +
 +===== Wyróżnienie dla najlepszej pracy o charakterze stosowanym w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011  =====
 + 
 +dr **Joanna Czajkowska**, Politechnika Śląska \\ 
 +za pracę "//Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego//" \\ 
 +promotor: **prof. dr hab. inż. Ewa Piętka** 
 +
 +Przedmiotem rozprawy było opracowanie metodologii segmentacji guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego. Wczesna diagnostyka oraz monitorowanie terapii wspomnianych zmian umożliwia bowiem skuteczną walkę z chorobą. Prezentowany algorytm umożliwia półautomatyczną segmentację guzów kości różnego typu oraz w różnych lokalizacjach. Proponowana metoda opiera się na rozmytym grupowaniu c-średnich w przestrzeni jądra, modelu mieszanym gaussowskim oraz metodzie względnej rozmytej spójności.
 +
 +Tekst rozprawy jest dostępny na życzenie u autorki pracy. 
  • pl/konkurs/laureaci2011.txt
  • ostatnio zmienione: 14 miesięcy temu
  • (edycja zewnętrzna)