Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:committee [2018/07/25 08:53]
kkutt utworzono
pl:committee [2020/05/26 11:43]
Linia 1: Linia 1:
-====== Rada Naukowa PSSI ====== 
  
-Działalność Zarządu wspierana jest przez Radę Naukową, skupiającą wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska naukowego z obszaru sztucznej inteligencji. 
- 
-Rada Naukowa PSSI została powołana na Walnym Zebraniu, które odbyło się dnia 28 lipca 2010 roku, jako  statutowy organ doradczy. Do zakresu kompetencji Rady należy m.in. formułowanie opinii, rad i sugestii w kwestiach bieżącej działalności oraz inicjowanie i proponowanie przyszłych działań i kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto do zadań Rady należy opiniowanie nagród naukowych przyznawanych przez PSSI  oraz recenzowanie prac konkursowych,​ konferencyjnych w konkursach i konferencjach organizowanych przez PSSI. 
- 
-Zgodnie ze [[statute|Statutem PSSI]] członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI, którzy zostali wybrani przez Walne Zebranie do zasiadania w tym organie. Kandydaturę na członka 
-Rady Naukowej proponuje grupa minimum 3 członków PSSI. Choć statutowa formuła przyjmowania członków nie zobowiązuje do przedstawienia rekomendacji przez członka Rady Naukowej PSSI, jest to jednak mile widziane. 
- 
-  * {{:​rekomendacja_rn.pdf|Formularz rekomendacji dla kandydata do Rady Naukowej PSSI przez członka RN PSSI}} 
- 
- 
-===== Członkowie Rady Naukowej PSSI ===== 
- 
-Ponżej znajduje się bieżąca lista członków Rady Naukowej (w kolejności alfabetycznej). \\  
-Zgodnie ze Statutem PSSI członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI.  
- 
-  * Stanisław Ambroszkiewicz 
-  * Zbigniew Banaszak 
-  * Tadeusz Burczyński 
-  * † Krzysztof Cetnarowicz 
-  * Wojciech Cholewa 
-  * Krzysztof Cios 
-  * Grzegorz Dobrowolski 
-  * Włodzisław Duch 
-  * Mariusz Flasiński 
-  * Krzysztof Goczyła 
-  * † Adam Grzech 
-  * Zdzisław Hippe 
-  * Piotr Jędrzejowicz 
-  * Joanna Józefowska 
-  * Janusz Kacprzyk 
-  * Zbigniew Kierzkowski 
-  * Mieczysław Kłopotek 
-  * Józef Korbicz ​ 
-  * Jerzy J. Korczak 
-  * † Witold Kosiński ​ 
-  * Zdzisław Kowalczuk 
-  * Robert Kowalski 
-  * Halina Kwaśnicka ​ 
-  * Antoni Ligęza 
-  * Jacek Martinek 
-  * Stanisław Matwin 
-  * Wojciech Moczulski 
-  * † Edward Nawarecki 
-  * Ngoc Thanh Nguyen 
-  * Mieczysław Owoc 
-  * Tadeusz Pankowski 
-  * Leszek Rutkowski 
-  * Marek Skomorowski 
-  * Andrzej Skowron ​ 
-  * Roman Słowiński 
-  * Jerzy Stefanowski ​ 
-  * Piotr Szczepaniak 
-  * Ryszard Tadeusiewicz 
  • pl/committee.txt
  • ostatnio zmienione: 4 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)