pl:activities:seminaria:poznan20130605

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:poznan20130605 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Sprawozdanie z trzeciego oraz czwartego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej ======
  
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:11.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:11_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +
 +**5 czerwca 2013** poznańscy członkowie i sympatycy PSSI zorganizowali kolejne (już trzecie) otwarte seminarium – tym razem poświęcone tematyce reprezentacji semantyki, ontologiom oraz ich popularyzacji. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób.
 +
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:3.jpg |{{ :pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:3_m.jpg|05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]] 
 +
 +Zgodnie z zamysłem grupy organizatorów seminarium kierowanej przez //prof. Jerzego Stefanowskiego//, główną częścią seminarium była dyskusja. Z tego powodu referaty, inspirujące tę dyskusję, miały charakter przeglądowy i stawiały także otwarte pytania dotyczące symbolicznych metod reprezentowania semantyki. 
 +Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez //prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską//, która także przypomniała dotychczasowe działania środowiska poznańskiego, w tym wspomniała pierwsze zeszłoroczne seminarium.
 +
 +Pierwszy referat pt. „Symboliczne metody reprezentowania semantyki” wygłoszony został przez //dra inż. Adama Meissnera// i dotyczył genezy, historii, ewolucji i aktualnego stanu badań nad rolą i znaczeniem metod symbolicznych w badaniach nad sztuczną inteligencją. Drugi z trzech zaprezentowanych referatów, przygotowany przez //dr inż. Jolantę Cybulkę//, zatytułowany „Ontologia-po-raz-drugi<sup>© P.Garbacz, R.Trypuz</sup>. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej”, naświetlił znaczenie i rozumienie pojęcia ontologii w informatyce - w tym w odniesieniu do pierwotnego, tj. filozoficznego rozumienia . W ostatnim wystąpieniu („A little semantics goes a long way - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy”) //dr inż. Agnieszka Ławrynowicz// nakreśliła najnowsze trendy w badaniach nad technologiami semantycznymi, a szczególnie w pracach nad  urzeczywistnieniem koncepcji Połączonych Danych (ang. //Linked Data//).
 +
 +\\
 +
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:1.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:1_m.jpg |28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)}}]]
 +\\
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:2.jpg |{{ :pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:2_m.jpg|28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz) }}]]
 +
 +W dniu **28 czerwca 2013** odbyło się natomiast czwarte otwarte seminarium zorganizowane w ramach inicjatywy poznańskich członków i sympatyków PSSI. W ramach tego seminarium //prof. Bettina Berendt// z grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven wygłosiła wykład zatytułowany "Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond". Wykład poruszał zagadnienia definicji i znaczenia prywatności w kontekście upowszechnienia się platform społecznościowych oraz prezentował rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie prywatnością w systemach informacyjnych. Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską, a po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja.
 +
 +\\
 +
 +=== Referaty (5 czerwca 2013): ===
 +
 +| 1. | [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:AM2.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:AM2_m.jpg |Adam Meissner (fot. Bartosz Zgrzeba) }}]] | Adam Meissner: „//Symboliczne metody reprezentowania semantyki//”, {{ :pl:activities:seminaria:poznan20130605:abstract:pssi-130605-ameissner-streszczenie.pdf|streszczenie}}, [[ http://www.man.poznan.pl/~ameis/ | strona domowa prelegenta]] |
 +| 2. | [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:JC.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:JC_m.jpg |Jolanta Cybulka (fot. Bartosz Zgrzeba) }}]] | Jolanta Cybulka: „//Ontologia-po-raz-drugi<sup>© P.Garbacz, R.Trypuz</sup>. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej//”, {{  :pl:activities:seminaria:poznan20130605:abstract:pssi-130605-jcybulka-streszczenie.pdf |streszczenie}}, [[ http://www.man.poznan.pl/~jolac/ | strona domowa prelegenta ]] |
 +| 3. | [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:AL.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:AL_m.jpg |Agnieszka Ławrynowicz (fot. Bartosz Zgrzeba) }}]] | Agnieszka Ławrynowicz: „//A little semantics goes a long way” - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy//, {{  :pl:activities:seminaria:poznan20130605:abstract:pssi-130605-alawrynowicz-streszczenie.pdf |streszczenie}}, [[ http://semantic.cs.put.poznan.pl/alawrynowicz/ | strona domowa prelegenta ]] |
 +
 +W zaprezentowanych referatach przedstawiono ideę ujęcia symbolicznego oraz jedną z metodyk należących do tego nurtu („ontologia-po-raz-drugi”). Przedstawiono także koncepcję //Sieci Semantycznej i Powiązanych Danych// oraz aktualne trendy i problemy w ramach tzw. technologii semantycznych.
 +
 +=== Referat (28 czerwca 2013): ===
 +| 1. | [[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:BB.jpg|{{ :pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:BB_m.jpg |Bettina Berendt (fot. Agnieszka Ławrynowicz) }}]] | Bettina Berendt: "//Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond//", {{ :pl:activities:seminaria:poznan20130628:abstract:pssi-130628-bberendt-abstract.pdf|streszczenie}}, [[ http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/Talks/berendt_2013_06_28.ppt | slajdy]], [[ http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/ | strona domowa prelegenta]] |
 +
 +\\
 +
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:5.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:5_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:2.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:2_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:7.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130605:photo:7_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:3.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:3_m.jpg |28.06.2013 (fot. Jędrzej Potoniec)}}]]
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:4.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:4_m.jpg |28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)}}]]
 +[[http://pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:5.jpg |{{:pl:activities:seminaria:poznan20130628:photo:5_m.jpg |28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)}}]]
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +Autorami zaprezentowanych zdjęć są Agnieszka Ławrynowicz, Bartosz Zgrzeba oraz Jędrzej Potoniec, którym serdecznie dziękujemy.
  • pl/activities/seminaria/poznan20130605.txt
  • ostatnio zmienione: 14 miesięcy temu
  • (edycja zewnętrzna)