Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:poznan20130605 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Sprawozdanie z trzeciego oraz czwartego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej ======
  
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​11.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​11_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +
 +**5 czerwca 2013** poznańscy członkowie i sympatycy PSSI zorganizowali kolejne (już trzecie) otwarte seminarium – tym razem poświęcone tematyce reprezentacji semantyki, ontologiom oraz ich popularyzacji. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób.
 +
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​3.jpg |{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​3_m.jpg|05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]] ​
 +
 +Zgodnie z zamysłem grupy organizatorów seminarium kierowanej przez //prof. Jerzego Stefanowskiego//,​ główną częścią seminarium była dyskusja. Z tego powodu referaty, inspirujące tę dyskusję, miały charakter przeglądowy i stawiały także otwarte pytania dotyczące symbolicznych metod reprezentowania semantyki. ​
 +Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez //prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską//,​ która także przypomniała dotychczasowe działania środowiska poznańskiego,​ w tym wspomniała pierwsze zeszłoroczne seminarium.
 +
 +Pierwszy referat pt. „Symboliczne metody reprezentowania semantyki” wygłoszony został przez //dra inż. Adama Meissnera// i dotyczył genezy, historii, ewolucji i aktualnego stanu badań nad rolą i znaczeniem metod symbolicznych w badaniach nad sztuczną inteligencją. Drugi z trzech zaprezentowanych referatów, przygotowany przez //dr inż. Jolantę Cybulkę//, zatytułowany „Ontologia-po-raz-drugi<​sup>​© P.Garbacz, R.Trypuz</​sup>​. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej”,​ naświetlił znaczenie i rozumienie pojęcia ontologii w informatyce - w tym w odniesieniu do pierwotnego,​ tj. filozoficznego rozumienia . W ostatnim wystąpieniu („A little semantics goes a long way - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy”) //dr inż. Agnieszka Ławrynowicz//​ nakreśliła najnowsze trendy w badaniach nad technologiami semantycznymi,​ a szczególnie w pracach nad  urzeczywistnieniem koncepcji Połączonych Danych (ang. //Linked Data//).
 +
 +\\
 +
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​1.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​1_m.jpg |28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)}}]]
 +\\
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​2.jpg |{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​2_m.jpg|28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz) }}]]
 +
 +W dniu **28 czerwca 2013** odbyło się natomiast czwarte otwarte seminarium zorganizowane w ramach inicjatywy poznańskich członków i sympatyków PSSI. W ramach tego seminarium //prof. Bettina Berendt// z grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven wygłosiła wykład zatytułowany "​Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond"​. Wykład poruszał zagadnienia definicji i znaczenia prywatności w kontekście upowszechnienia się platform społecznościowych oraz prezentował rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie prywatnością w systemach informacyjnych. Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską,​ a po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja.
 +
 +\\
 +
 +=== Referaty (5 czerwca 2013): ===
 +
 +| 1. | [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​AM2.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​AM2_m.jpg |Adam Meissner (fot. Bartosz Zgrzeba) }}]] | Adam Meissner: „//​Symboliczne metody reprezentowania semantyki//​”,​ {{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​abstract:​pssi-130605-ameissner-streszczenie.pdf|streszczenie}},​ [[ http://​www.man.poznan.pl/​~ameis/​ | strona domowa prelegenta]] |
 +| 2. | [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​JC.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​JC_m.jpg |Jolanta Cybulka (fot. Bartosz Zgrzeba) }}]] | Jolanta Cybulka: „//​Ontologia-po-raz-drugi<​sup>​© P.Garbacz, R.Trypuz</​sup>​. O aliansie nauk humanistycznych i inżynierii informatycznej//​”,​ {{  :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​abstract:​pssi-130605-jcybulka-streszczenie.pdf |streszczenie}},​ [[ http://​www.man.poznan.pl/​~jolac/​ | strona domowa prelegenta ]] |
 +| 3. | [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​AL.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​AL_m.jpg |Agnieszka Ławrynowicz (fot. Bartosz Zgrzeba) }}]] | Agnieszka Ławrynowicz:​ „//A little semantics goes a long way” - jak technologie semantyczne trafiły pod strzechy//, {{  :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​abstract:​pssi-130605-alawrynowicz-streszczenie.pdf |streszczenie}},​ [[ http://​semantic.cs.put.poznan.pl/​alawrynowicz/​ | strona domowa prelegenta ]] |
 +
 +W zaprezentowanych referatach przedstawiono ideę ujęcia symbolicznego oraz jedną z metodyk należących do tego nurtu („ontologia-po-raz-drugi”). Przedstawiono także koncepcję //Sieci Semantycznej i Powiązanych Danych// oraz aktualne trendy i problemy w ramach tzw. technologii semantycznych.
 +
 +=== Referat (28 czerwca 2013): ===
 +| 1. | [[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​BB.jpg|{{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​BB_m.jpg |Bettina Berendt (fot. Agnieszka Ławrynowicz) }}]] | Bettina Berendt: "//​Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond//",​ {{ :​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​abstract:​pssi-130628-bberendt-abstract.pdf|streszczenie}},​ [[ http://​people.cs.kuleuven.be/​~bettina.berendt/​Talks/​berendt_2013_06_28.ppt | slajdy]], [[ http://​people.cs.kuleuven.be/​~bettina.berendt/​ | strona domowa prelegenta]] |
 +
 +\\
 +
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​5.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​5_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​2.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​2_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​7.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130605:​photo:​7_m.jpg |05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)}}]]
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​3.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​3_m.jpg |28.06.2013 (fot. Jędrzej Potoniec)}}]]
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​4.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​4_m.jpg |28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)}}]]
 +[[http://​pssi.agh.edu.pl/​_media/​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​5.jpg |{{:​pl:​activities:​seminaria:​poznan20130628:​photo:​5_m.jpg |28.06.2013 (fot. Agnieszka Ławrynowicz)}}]]
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +Autorami zaprezentowanych zdjęć są Agnieszka Ławrynowicz,​ Bartosz Zgrzeba oraz Jędrzej Potoniec, którym serdecznie dziękujemy.
  • pl/activities/seminaria/poznan20130605.txt
  • ostatnio zmienione: 3 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)