Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:krakow20131108 [2020/06/17 22:10]
pl:activities:seminaria:krakow20131108 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +====== Sprawozdanie z Walnego Zebrania PSSI w dn. 8 listopada 2013 r. ====== ​
 +
 +W dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie PSSI, w którym uczestniczyły 24 osoby.
 +
 +Podczas zebrania miało miejsce wręczenie dyplomów [[pl:​konkurs:​laureaci2012|laureatom wyróżnionym w Konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w 2012 r.]] \\
 +Osobiście dyplomy odebrali: dr inż. Dominik Belter z Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Piotr Andruszkiewicz z Politechniki Warszawskiej.\\ Obaj laureaci wygłosili krótkie referaty prezentujące swoje osiągnięcia.
 +
 +{{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20131108:​walne20131108-mini.jpg?​300|}} ​
 +{{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20131108:​walne20131108-belter-mini.jpg?​300|}} {{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20131108:​walne20131108-andruszkiewicz-mini.jpg?​300|}}
 +
 +Następnie Prezes PSSI zaprezentował informacje dotyczące działalności PSSI w ostatnim roku oraz zdał sprawozdania Zarządu za okres całej kadencji, po czym Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu za okres kadencji. Jednogłośnie przyjęto również nowych kandydatów do [[pl:​committee|Rady Naukowej]], którzy byli rekomendowani przez Zarząd: prof. Romana Słowińskiego,​ prof. Krzysztofa Ciosa, prof. Leszka Rutkowskiego oraz prof. Antoniego Ligęzę.
 +
 +W dalszej części zebrania Sekretarz PSSI przedstawił ordynację wyborczą wynikającą ze [[pl:​statute|Statutu Stowarzyszenia]] po czym odbyły się wybory Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany dr hab. Grzegorz J. Nalepa, a członkami [[pl:​board|Zarządu]] zostali wybrani mgr inż. Krzysztof Kluza, prof. Antoni Ligęza, prof. Jerzy Stefanowski oraz prof. Ryszard Tadeusiewicz. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani prof. Marek Skomorowski,​ prof. Witold Kosiński oraz dr inż. Bartłomiej Śnieżyński. Na koniec zebrania odbyła się dyskusja dotycząca planowanych działań i rozwoju PSSI.
 +
 +Porządek Walnego Zebrania był następujący:​
 +  - Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 +  - Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 +  - Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 +  - Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
 +  - Wręczenie dyplomów w Konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską.
 +  - Przedstawienie informacji na temat działalności PSSI w ostatnim roku oraz przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres kadencji.
 +  - Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu za okres kadencji.
 +  - Głosowanie nad propozycjami nowych kandydatów do Rady Naukowej.
 +  - Przedstawienie ordynacji wyborczej wynikającej ze Statutu PSSI.
 +  - Wybory Prezesa i Członków Zarządu PSSI.
 +  - Wybory Komisji Rewizyjnej.
 +  - Dyskusja na temat dalszych działań PSSI.
 +  - Wolne wnioski.
 +  - Zamknięcie Walnego Zebrania.
  • pl/activities/seminaria/krakow20131108.txt
  • ostatnio zmienione: 8 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)