en:committee

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:committee [2021/09/22 14:13]
kkutt
en:committee [2022/03/19 20:32] (current)
kkutt updated list
Line 5: Line 5:
 Below is the current list of the Scientific Committee members (in alphabetical order). Below is the current list of the Scientific Committee members (in alphabetical order).
  
-  * Stanisław Ambroszkiewicz 
   * Jarosław Arabas   * Jarosław Arabas
-  * Zbigniew Banaszak 
   * Tadeusz Burczyński   * Tadeusz Burczyński
   * Krzysztof Cios   * Krzysztof Cios
   * Bogusław Cyganek   * Bogusław Cyganek
   * Włodzisław Duch   * Włodzisław Duch
-  * Mariusz Flasiński 
   * Piotr Jędrzejowicz   * Piotr Jędrzejowicz
   * Janusz Kacprzyk   * Janusz Kacprzyk
 +  * Przemysław Kazienko
   * Józef Korbicz    * Józef Korbicz 
-  * Jerzy J. Korczak 
   * Robert Kowalski   * Robert Kowalski
   * Krzysztof Krawiec   * Krzysztof Krawiec
   * Halina Kwaśnicka    * Halina Kwaśnicka 
   * Antoni Ligęza   * Antoni Ligęza
 +  * Agnieszka Ławrynowicz
   * Jacek Mańdziuk   * Jacek Mańdziuk
   * Stanisław Matwin   * Stanisław Matwin
  • en/committee.1632312793.txt.gz
  • Last modified: 11 months ago
  • by kkutt